Exporting know - how. Harvesting profit.

“Sibiu Farmen” er beliggende få kilomenter fra Sibiu nær landsbyen Vestem i det centrale Rumænien. Projektet er baseret på en ældre og nedslidt farm der blev købt af Premium Porc Group i december 2015.

Vestem farmen er projekteret som den største slagtesvinesite i Premium Porc Group og vil i fremtiden opfede smågrise fra vores ”Braila Farm” med søer.

Vestem farmen består af 30.000 m2 bygninger, hvoraf en del kan anvendes til slagtesvineproduktion med relativt få midler og har siden februar 2016 været anvendt til dette formål. Den projekterede renovering og nybyggeri projekteres at omfatte en årlig kapacitet på 171.000 slagtesvin.

Påbegyndelsen af projektet forventes i efteråret 2016, hvorefter de første slagtesvin forventes klar til levering i efteråret 2017, hvor det samlede staldanlæg vil dække 55.000 m2, heraf 27.500 m2 nybyggeri.