Exporting know - how. Harvesting profit.

Agro Investments Moldova SRL blev stiftet i 2006 ud fra ønsket om at eje og drive eget jordbrug.

I Rumænien er det ofte nødvendigt at købe mange små jordlodder og efterfølgende slå dem sammen med henblik på at opnå et sammenhængende stykke jord, der egner sig til rentabel drift. Agro Investments Moldova SRL har de nødvendige kompetencer som følger de rumænske forhold, og som er forudsætningen for at gennemføre jordhandler i Rumænien.

Strategien for drift af jorden er baseret på low cost farming – som betyder minimale maskinomkostninger, dvs. dyrkning uden at pløje, og at alle variable omkostninger holdes på et minimalt niveau. Gyllen er et stort aktiv, som er med til at holde gødningsomkostningerne nede, og udbyttet oppe – og herved skabes en rentabel planteavlsproduktion.

I øjeblikket driver Agro Investments Moldova SRL. 2.000 ha jord i Rumænien, hvor der dyrkes korn, raps, majs, solsikker mm. Alle afgrøder afsættes til Premium Porc Feed SRL til gældende markedspriser.

Afgrøder, der ikke anvendes som foder til svineproduktion, sælges til velkendte kunder som f.eks. Cargill eller Bungee. Det er målet for DCH International A/S at opnå en høj grad af selvforsyning i korn og uafhængighed af gyllekontrakter.

Agro Investments Moldova SRL står også for transporten af foderet fra foderfabrikken og til svinefarmene, samt for udbringningen af gyllen fra svinefarmene.

Agro Investments Moldova SRL ledes af Direktør Viorel Pricoiu.

Chief Operations Manager – Viorel Pricoiu

M. +40 731 796 793

vpp@premiumporc.com

Ansvarlig for vedligeholdelse – Ioan Virgil Zmeu   

M. +40 742 565 712

ivz@premiumporc.com

 

 

Landbrugs Ingeniør – George Onescu

M. +40 731 491 407

gho@premiumporc.com