Exporting know - how. Harvesting profit.

Kvalificerede og motiverede medarbejdere er alfa og omega for DCH International A/S. Ansøgerne vurderes ud fra såvel faglige som menneskelige kvalifikationer. Menneskeligt lægger vi vægt på den rette indstilling og engagement.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Vi belønner resultater og tilbyder attraktive lønninger, bonusordninger samt andre medarbejderfordele
 • Loyale, talentfulde medarbejdere med ledelsespotentiale tilbydes et længerevarende kursus- og praktik program i Danmark.
 • Vi tilbyder kurser og gode udviklingsmuligheder for alle medarbejdere
 • Ligestilling, retfærdighed og mangfoldighed
 • Vi rekrutterer, ansætter og forfremmer på grundlag af kvalifikationer til det arbejde, der skal udføres
 • Langvarig og stabil beskæftigelse
 • Muligheden for at vokse i fællesskab

 Hvad forventer vi af dig?

 • At du leverer hvad du lover og holder ord (du er hvad du gør)
 • At du tager ansvar for egne resultater, både positiv og negativ
 • At du viser respekt for kolleger og andre berørte parter
 • At være rollemodel – gør først, hvad du beder andre om at gøre!
 • At du tager initiativ, stiller spørgsmål og bidrager med løsninger
 • At du deler knowhow med andre og bidrager til teamets resultater
 • At du giver udtryk for ”ud af boksen” tænkning og gør brug af mulighederne for vækst

 

Vore strategiske HR mål er:

 • At udvikle en kultur, hvor vore medarbejdere er stolte af at være en del af Premium Porc Group
 • At vore medarbejdere agerer som vores ambassadører i lokalsamfundet

At være den foretrukne arbejdsgiver i de lokalsamfund, hvor vi har vore aktiviteter