Exporting know - how. Harvesting profit.

Siden 2006, har DCH International A/S stået for en effektiv svineproduktion i Rumænien. De vigtigste produktionsenheder kører med ”full line production”, hvilket vil sige hele produktionen fra søer og smågrise til slagtesvin. Vi anser det for at være værdifuldt at integrere landbruget som en del af værdikæden, og at overlade resten af kæden til virksomheder, der ved mere om kødforarbejdning og detailhandel.

Dok1

Svineproduktionen i Premium Porc Group består af:

  • Farmen Suintest, med en kapacitet på 3.000 søer og polte og producerer årligt 60.000 slagtesvin
  • Consinterfin, hvor kapaciteten er 2.100 søer og polte, med en årlig produktion på 60.000 slagtesvin
  • Degaro, som, fordelt på 2 farme – Sibioara og Fantanele, har en kapacitet på 6,800 søer med en årlig produktion på 120.000 slagtesvin
  • Negreni farm, købt og delvist renoveret i 2013, er en integreret produktion fra fødsel til slagter, gård med en produktion på 30.000 slagtesvin per år. Når den er fuldt renoveret, vil gården have en produktionskapacitet på ca. 60.000 slagtesvin pr. år.

Foder til eget brug produceres på egen foderfabrik (Premium Porc Feed SRL), som tager sig af alle foderblandingerne og sørger for optimal foder til hver enkelt produktionsenhed afhængig af alder og behov. Den højteknologiske proces betyder fuld kontrol og sporbarhed over hver enkel foderblanding.

2.900 hektar landbrugsjord drives af Agro Investments Moldova SRL. Produktionen omfatter korn, raps, majs, solsikker.

Staldrenovering og byggeri styres af vores højt kvalificerede projektledere. Intern kontrol er afgørende for at sikre kvalitetsniveauet og besparelser.