Exporting know - how. Harvesting profit.

Stadig stor efterspørgsel på fødevarer

Det globale og støt stigende befolkning bliver ved med at øge behovet for fødevarer i hele verden. Vi bliver flere og flere. En udvikling, som ser ud til at forsætte. Derfor står vi nu med et akut og reelt behov for at øge fødevare produktionen i Europa og resten af verden.

Vores viden er værd at bygge videre på

Gennem årene har vi både Danmark og udlandet akkumuleret viden om fødevareproduktionen. Og det er den knowhow, vi bruger til professionel svineproduktion. Fra opstart og driftsteknologi til strategiske investeringer.

Det er vores egne projektledere, som står for nybyg og renovering af stalde. Det sikrer kvalitet og besparelser, at vi er med hele vejen fra jord til slagtning.

God vækst og en god forretning

Siden vi begyndte produktionen i Rumænien i 2006, har vi haft en vækst på. ca. 25% pr. år. Vores forrentning af egenkapitalen har været 12% i gennemsnit – med en stigende tendens de sidste par år. Vores produktionseffektivitet og break-even ligger i top 25% af danske producenter.

Svineavl i Østeuropa – et kæmpe potentiale

Østeuropa er en af de regioner i verden, hvor potentialet for at øge produktionen er størst. F.eks. i Rumænien: Her er den lokale svineproduktion faldet betydeligt siden 1989. Paradoksalt nok er efterspørgslen på svinekød støt stigende. Gris er nemlig rumænernes foretrukne kødtype – og svinekød udgør 50% af landets samlede kødforbrug.

Rumænerne importerer ca. 40% af alt det svinekød, de konsumerer – primært fra andre EU-lande. Tyskland og Ungarn leverer ca. 60% af den samlede svineimport. Det rumænske marked udgør altså et betydeligt potentiale. Markedet er stærkt og mulighederne store. Men muligheden for at starte svineproduktion i stor skala – og dermed være en konkurrencedygtig producent – er teknisk svær og uoverkommelig at finansiere som enkeltperson. Men som DCHI kan vi. Vi kommer med alt, hvad de lokale avlere mangler for at sætte skub i en udbytterig og driftig produktion: Knowhow, teknologi, kapital og dansk genetik.

Aktuelle projekter

Vi udvider fortsat i Rumænien. I 2014 påbegyndte vi et betydeligt investeringsprogram som færdiggøres i 2015. Resultatet er yderligere 100,000 grise produceret pr. år allerede fra 2015.

Desuden kigger vi på omkringliggende markeder, som er underforsynende og har attraktive rammevilkår. Planen er at opstarte produktion i et nyt land i løbet af et par år.

Vil du høre mere?

Siden 2001 er vi gået fra at være 13 aktionærer til i dag at have over 80 forskellige investorer – primært bestående af danske landmænd og virksomheder med internationalt udsyn.

Vi mødes jævnligt med potentielle investorer og fortæller mere uddybende om vores projekter og muligheder. Potentielle investorer får et professionelt indblik i vores vækstplanner. Og så lytter vi til dem. Målet med møderne er nemlig både at lære om andre virksomheder og brancher samt at tilbyde investeringer i vores forretning.

Lige nu søger vi kapital til at sikre en forsat vækst i Rumænien, samt at udvide til endnu et marked.